HOTELLƏR ÜÇÜN XÜSUSİ MATRASLAR VƏ HƏLL YOLLARI

Hotellərin matraslarla bağlı tələbləri texniki cəhətdən nə qədər müxtəlif olsa da 2 tələb hamısında eynidir; Komfort və Dözümlülük. Lakin biz başa düşürük ki, bu tək hotellərin yox, hamımızın evimiz üçün də aldığımız matraslarda axtardığımız xüsusiyyətlərdir. Ona görə də KOMFY məhz hotellər üçün həllər təklif edir.

Hotel Matraslarının Əsas Xüsusiyyətləri

Adətən 4 və 5 ulduz hotellərdə poket yay, ortda yumşaqlıq, qalın komfort qatı tələb olunur. Çünki, hotellər hər bir müştərinin spesifik ehtiyacına yox, böyük kütlənin məmnuniyyətinə çalışırlar və poket yaylı, qalın komfort qatı olan matraslar bunu tam təmin edir. Açıq yaylı matraslar və yaysız matraslar da hotellərdə istifadə olunur və tam əmin ola bilərsiniz ki, bu matraslar ilə də qonaqlarınız üçün tam komfortu təmin edə biləcəksiniz. Digər çox vacib məqam isə matrasın rahat təmizlənə bilməsi, üzünün dəyişdirilə bilməsidir. Bunun üçün də məsləhətdir ki, matras alarkən mütləq üzlük də nəzərə alasınız.

KOMFY Hotellər üçün necə həllər təklif edir?

Sizin texniki standartlarınız əsasında istehsal Hotelinizin matrasla bağlı texniki tələbləri hazırdırsa onu 100% yerinə yetirmək üçün imkanlarımız var.

Matras seçimi və büdcəniz əsasında yeni model hazırlanması Başa düşürük ki hər hotelin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş texniki standartları yoxdur. Amma bilirik ki, hər hotel öz müştərisinin maksimum rahatlığı üçün çalışır. Ona görə də biz sizinlə birlikdə ehtiyacı araşdırır və büdcəniz çərçivəsində məhz sizin üçün matraslar hazırlayırıq.

Matrasların təmir edilməsi

Məhz hotellər üçün onların xərclərini azaltmaq və yataq ehtiyaclarını düzgün təmin etməkləri üçün təmir zidməti təklif edirik. Əgər matrasınız ehtiyatsızlıq ilə cırılıb, üzü tamam sıradan çıxıb və ya hansısa xarici səbəbə görə hissəvi çökmə (qabarma) varsa bunları təmir edirik.

Search